Herstructurering
van financieel probleem …
Herstructurering
… inzicht krijgen in de materie …
Herstructurering
… en naar oplossingen werken

Herstructurering

Financiële herstructurering is belangrijk als u te maken heeft met terugvallende resultaten of een (tijdelijk) liquiditeitstekort. Cofin verleent een actieve ondersteuning om de continuïteit te borgen. Door problemen in kaart te brengen en creatieve oplossingen te bedenken voor de inrichting van uw onderneming.

Om het rendement van uw onderneming te verhogen werkt Cofin als meesturend adviseur. Onze expertise en vaardigheden kunnen we inzetten om u te helpen met het vinden van de beste oplossing voor financiële herstructurering.

Wat speelt er?

  • Achterblijvende cash flow en oplopende verliezen
  • Toenemende druk bij de liquiditeitspositie
  • Toename financieringskosten
  • Intensief beheer of bijzonder beheer
  • Risico van insolventie zonder ingrijpen
  • Het voorkomen van bovenstaande

Ook bij het voorkomen van liquiditeitsproblemen is Cofin een adviserende partner. Bij al deze zaken profiteert u van onze kennis en ervaring aan de ondernemerszijde en bij banken. Met de korte lijnen tot financiers zijn wij een uitstekende gesprekspartner.

Cofin by COFIN